Skip to content

História pivovaru
Kaltenecker

Kaltenecker obrázky pivovaru

AKO SA ZRODILA CHUŤ OBJAVOVAŤ

Chuť objavovať má v Rožňave dlhoročnú tradíciu.
História tohto kráľovského mesta je totiž úzko spojená s ťažbou zlata. Ale rožňavské zlato neskrývali iba bane pod mestom. Nemeckí banskí majstri sem totiž priviezli aj remeslo výroby zlatého pivného moku. História rožňavských pivných špeciálov tak siaha až do stredoveku.
Roky sa zmenili, no túžba objavovať nepoznané zostala.
Preto sme v roku 1997 založili pivovar Kaltenecker. Miesto prefabrikátov sme ponúkli poctivé remeslo. Miesto stereotypu pestrosť. Veď každý sme iný, prečo by sme mali piť rovnaké pivo?

VÝPRAVY ZA NOVÝMI CHUŤAMI

V Kalteneckeri sme sa vydali opačnou cestou ako vtedajšie veľké pivovary. Naše pivné špeciály varíme zo 100% sladu. Nepoužívame žiadne stabilizátory. Načo by nám boli? Naše pivo sa minie okamžite. Kvalita je základ, no popri tom stále objavujeme nové a nové chuťové kombinácie. Minimálne 4 krát do roka našu výrobu obohatíme o obľúbené sezónne špeciály. Veď keď na rožňavských lúkach kvitne baza, prečo z nej nevyrobiť bazový špeciál? Pivo varíme v malých dávkach, ale vždy s veľkou dávkou fantázie.
To je cesta, ktorú ponúka náš pivovar.

ÚRODA OCENENÍ

Vďaka našej ceste za objavmi objavil svet poriadne slovenské pivo. Kaltenecker sa stal pomerne rýchlo najoceňovanejším slovenským pivovarom. Naše špeciály sa dočkali uznania v podobe medajlí z pivných festivalov z celého sveta. A nie hocijakých. Ak vám napríklad chutí náš Weizen, vedzte, že rovnako chutil aj odbornej porote v Írsku či USA.
Írski a maďarskí porotcovia sa išli zblázniť aj za špeciálom Yakima.
Borcom ťažkej váhy je v tomto zmysle Brokát. V štyroch krajinách získal štyri rôzne ocenenia.

Nás však oveľa viac zaujíma, ako bude naše pivo chutiť vám.
Neváhajte a objavte spomedzi všetkých špeciálov Kaltenecker ten váš!

Hlavný sládek Marián Bednár

Aktuálne portfólio

Obsah tejto stránky je vhodný len pre osoby

staršie ako 18 rokov